FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
0 votes
63 vues
Ech hun gestgestallt dass Gewaltbereedschaft an Kriminalitéit bei de Jugendlechen extrem an Luucht geschoss ass.( iwwerfall mat Messer just well een eng Markebox un huet)z.b Och an der Schoul ass Gewaltbereedschafft an de Mobbing an Luucht gaang. Villes kent och duerch déi verschidden Sozial Schichten. An een ganz séier en Mobbingopfer get well een sech keng "Markekleeder" leechten kann. Als Beispill.

Waat well Regierung do dergéint ennerhuelen!? Well sou kann daat jo aawer net weider goen dat een färte muss an d‘ Schoul ze goen.
par dans Intérieur | 63 vues

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.